Fonds

Stichting Vocaal Instituut Haarlem
RSIN: 853139921
KVK: 58687890

Stichting VIH is opgericht om activiteiten te ontplooien op vocaal gebied ten behoeve van minder bedeelden in de samenleving.
Een van de initiatieven van de Stichting is de oprichting van een fonds, waarop mensen die door omstandigheden tijdelijk of langdurig krap bij kas zijn een beroep kunnen doen.

Het Liedjesfonds

Het Geef-Een-Lied-Fonds, in het kort ‘Liedjesfonds’ is opgericht om mensen die krap bij kas zijn financieel te ondersteunen bij het nemen van zanglessen.

Wanneer je door pech geen zanglessen meer zou kunnen volgen, maar daar wel een bijzonder talent voor hebt; als je door ziekte of problemen niet (meer) kunt werken; als je ouders hun baan verloren hebben… Dan kun je een beroep doen op het Liedjesfonds.

Doelgroep 1:
Juist mensen die het fysiek of psychisch heel zwaar hebben, kunnen heel goed een stootje gelukshormoon gebruiken. Dat is wat ze krijgen als ze zingen: ademhaling is goed voor het lichaam en voor de spieren. De trillingen die we veroorzaken door te zingen, geven een energieboost die wel vergeleken kan worden met de wisselstroom uit onze stopcontacten! KNO arts Alfred Tomatis stelt dat de mens zijn hersenen oplaadt door de trillingen die we veroorzaken als we zingen.

Doelgroep 2:
Als je talent hebt, is het berejammer als je je lessen stop moet zetten, wegens economische omstandigheden.

Daarom hebben we een Stichting Vocaal Instituut Haarlem opgericht en daarin brachten we het Liedjesfonds onder: wie een liedje wil storten kan dat doen door te schrijven naar:

reneebharp@gmail.com o.v.v. Liedje

In onze studio staat ook een collectebus.

lessen die aan zangschool haarlem zijn betaald maar door omstandigheden niet worden opgemaakt, worden geschonken aan het liedjesfonds, zodat mensen uit de doelgroep ze kunnen gebruiken.

Wilt u een beroep doen op het Liedjesfonds?
Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds? Schrijf ons via ons contactformulier of stuur een email naar: info@zangschoolhaarlem.nl of naar reneebharp@gmail.com, waarin je uitlegt waarom je een beroep doet op het Liedjesfonds.

Over Stichting Vocaal Instituut Haarlem:
Stichting Vocaal Instituut Haarlem
RSIN: 853139921
KVK: 58687890

IBAN: NL65RABO0188 9663 31
Contactpersoon: Renée Harp
Bestuur: Renée Harp (voorz), Jeroen Looman (penn.), Elsbeth Karthaus (secr)
Doelstelling van de Stichting: Het organiseren van en mogelijk maken van deelnemen aan vocale projecten ten behoeve van minder bedeelden in de samenleving.
Het bestuur ontvangt geen beloning voor geleverde diensten aan St Vih.
Eerste activiteit van Stichting VIH sinds oprichting dd.2 sept 2013 is het opzetten van een fonds (Geef een Lied) om zingen (zanglessen en samenzang) mogelijk te maken voor hen die tijdelijk of langdurig door fysieke, psychische of economische omstandigheden krap bij kas zitten.

2020:

Start saldo 2020: 550,53

Eind 2020: 18,93

Afgeschreven in totaal: 569,46 9 inclusief 119,00 aan bankkosten. De Rabobank heeft de rekening opgeheven ivm te weinig saldo. We zoeken een betere rekening die beter aansluit bij ons doel (Triodos?)

Door Covid in 2020-2021 zijn er geen acties geweest, en weinig aanvragen. De meeste mensen die een bijdrage aanvragen voor zanglessen horen bij de groep kwetsbaren en stopten tijdelijk hun bezoek aan de zangles; aanvragers in 2020: een dame die lijdt aan een spierziekte; een gescheiden alleenstaande moeder; een vrouw die lijdt aan depressies; een vrouw met taaislijmziekte. Miv 2021 zullen niet opgemaakte lessen van Zangschool Haarlem worden geschonken aan het Liedjesfonds, en worden gegeven aan aanvragers.

In 2023 zal een nieuwe inzamelingsactie op worden gezet, bijvoorbeeld met kerst.  ook worden niet opgemaakte lessen van zangschool haarlem beschikbaar gesteld.

Het bestuur ontvangt geen beloning, omdat het doel en de visie van het Liedjesfonds is, mensen te helpen en het heeft geen verdienmodel, beoogt geen persoonlijke winst.