Zingen met kinderen algemeen (1)

Zingen met kinderen algemeen (1)

DOK 2010 Renée Harp Conservatorium van Amsterdam

Zangles geven aan kinderen is ongelooflijk leuk! Kinderen, en tieners natuurlijk eveneens, zijn enthousiast, leergierig, vrij en houden van zingen. Je kunt veel maar niet alles precies zo doen als wanneer je met volwassenen zingt. Een aantal onderwerpen verdienen aandacht.

Onderwerpen die van belang zijn:
Algemeen:
Concentratieboog
Fysiek uithoudingsvermogen
Faalangst – zelfvertrouwen
Cognitieve capaciteit mbt melodische of ritmische fragmenten, toonhoogteperceptie of –identificatie

Niet-muzikale vaardigheden die in de les een rol spelen:
Discipline
Concentratie: hoe te vergroten?
Huiswerk: hoe leer je dat ze? Hoe verwoord je wat je van ze wil? Hoeveel? Wat?
Toewijding/motivatie: hoe krijg en hoe houd je ze gemotiveerd?
Volhouden
Betrokkenheid: vragen/ demonstreren/ spelvorm/ improviseren

Aanpak:
Geven van feedback aan kids: humor/ voordoen-nadoen/ aansluiting vinden bij hun belevingswereld.
Wat wil je dat ze oppikken?
Belonen: positief werkt beter dan negatief (=straffen)
Het becommentariëren van elkaar: vanaf les 1 ze leren hoe ze elkaar feed back moeten geven. Meteen zeggen: wat vond je goed? En dan: Wat kon beter?

Ouders:

Soms zijn de ouders welwillend, behulpzaam; soms zijn de ouders bevooroordeeld jegens hun kinderen (“mijn kind is ….”)Terugkoppeling naar ouders, waarbij je het kind ‘beschermt’. Weten wat je teruggeeft en hoe je dat doet

‘rapportje’

Schrift met huiswerk en complimenten, en met eigen bevindingen van de lessen die jij naleest

Beeld van de ouders – jouw beeld van het kind

Broertjes/zusjes of vriendjes/vriendinnetjes in één les:

Zorg voor onderscheidende opdrachten, waarbij je elk een eigen plek geeft. Laat ze samenspelen, of juist niet als dat niet werkt. Geef ze om beurten les ipv tegelijk. Laat ze elkaar feedback geven. Luisteropdrachten.

Lesmateriaal:
Muzikaal (ook spelenderwijs)
Niet muzikaal: tekenen, opzoeken op internet, filmpjes bekijken, musea, schilderijen, verhalen schrijven
Luistervoorbeelden geven (Suzuki), bijvoorbeeld via mp3
Oefenmateriaal op bladmuziek of ingespeeld op mp3
Theorie?

Vervelend gedrag, grenzen stellen of eisen stellen?
Afspraken maken
Regels opstellen (evt samen)
‘contractje’ opstellen met do’s and don’ts en samen ondertekenen

Opbouw van een les:
Begin: teruggrijpen op gegeven huiswerk
Warming up?
Techniek
Muziek/ interpretatie/ spel / improvisatie
Nieuw huiswerk
‘concertje’, voor ‘het lieve vaderland’ wegspelen

Opbouw van een oefensessie thuis

Andere methodes:

Suzuki, Kodaly

Talentloosheid = hopeloosheid?

Wat is talent? Wat is gebrek aan talent? Wanneer kun je spreken van een gebrek aan talent? Of kun je ook spreken van een sluimerend kind? Laatbloeiers?

Hoelang mag je een kind de kans geven te ontwaken? Kun je ‘andere wegen naar Rome’ bewandelen om muzikaliteit te laten ontstaan? Op welke leeftijd kun je resultaten verwachten?

Onderschat je eigen invloed op een kind niet

En last but not least: hoe serieuzer jij hem/haar neemt, hoe serieuzer hij/zij jouw lessen neemt.